Göteborgs Poesifestival

Sedan 2018 drivs Göteborgs poesifestival av Konstfrämjandet Västra med en ny konstnärlig ledning. Utgångspunkten är våra två poesiskolor för unga – Qalam och Mer än ord.

Göteborgs poesifestival är en årligen återkommande festival för poesi i Göteborg. Festivalen startades 1982 och drivs sedan 2018 av Konstfrämjandet Västra med en ny konstnärlig ledning. Utgångspunkten är två poesiskolor för unga – Qalam, som leds av författaren Johannes Anyuru, poeten och skådespelerskan Segal Mohammed, och Gatulyktor, som leds av artisten och poeten Vic Vem.

Göteborgs poesifestival 2019 hade namnet Generationer och var ett möte av röster från olika generationer och bakgrunder som sällan får chansen att tala på en scen och ännu mer sällan med varandra. Under rubriken ”BZR”, möttes poeter från dessa skolor, under festivalen 2018. Under 2017 utgjordes festivalen av en pilot på Ortens konstfestival, 2016 tog festivalen paus och 2015 gick den under namnet ”Drömmar är inte förhandlingsbara – poesi från Saudiarabien och Bahrain” och gjordes av och med Ranwa al-Amasy, Roqaiah A al-Fareed, Huda Almubarak, Wadha Almusajen, Hilda Ismail, Mona Saffar, Sarra Anaya, Helena Boberg, Ida Börjel, Sara Hallström, Balsam Karam och Iman Mohammed. Hela programmet för ”Drömmar är inte förhandlingsbara” finns här.

Under 2015 firade Göteborgs poesifestival sitt 35-årsjubileum och är därmed Sveriges äldsta poesifestival. Festivalen har sina rötter i Göteborgs alternativa konstscener och under åttiotalet framträdde författare som Kathy Acker och Nick Cave sida vid sida med poeter som Tomas Tranströmer och Elsa Grave. Den första upplagan av Göteborgs poesifestival gick av stapeln 1982, då Malga Kubiak och Tjell Zachrisson startade festivalen som en hyllning till Malgas far, den polska poeten Tadeusz Kubiak. 2006 skedde ett arrangörsskifte och den nya gruppen valde att arbeta tematiskt och i nära samarbeten med andra aktörer inom de litterära fälten. Festivalen tog för vana att låta en utomstående aktör lägga delar av programmet. Under 2010 var denna aktör bokförlaget Tranan, året dessförinnan tidskriften ponton, och före det den Bergenbaserade festivalen Audiatur. Syftet med detta är att skapa dynamik och ge plats för det oväntade, men också att få tillgång till kompetenser och nätverk vi inte själva besitter.

Mellan 2013 och 2015 var Göteborgs poesifestival engagerade i ett projekt kring översättning av samtida poesi från Mellanösten-regionen (där ”Drömmar är inte förhandlingsbara”, som beskrivs ovan, ingick). Läs mer om detta i vårt arkiv. Under många år arrangerade festivalen även Ung poesi – en beteckning som rymmer en poesitävling för gymnasister och i förlängningen av denna en antologi producerad och utgiven av festivalen. Men Ung poesi var också en aktiv del av själva festivalhelgen. Vi samarbetade kring detta med ponton, en litterär tidskrift för och av unga. Fram till och med 2013 arrangerade vi tillsammans en tävling som resulterade i en antologi med ny ung poesi, och bjöd dessutom in alla de medverkande till festivalhelgen i Göteborg. 2015 lämnade vi tävlingskonceptet och koncentrerade oss på en workshop för unga som skriver – eller vill prova på att skriva – på arabiska.

Göteborgs Poesifestival drivs av Konstfrämjandet Västra med stöd av Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Kulturrådet.

Visa alla