Om Konstfrämjandet Västra

Efter många år med olika samarbetsprojekt i regionen startade Konstfrämjandet år 2019 upp ett distrikt i Göteborg. Distriktets verksamhet bygger vidare på den som bedrivits genom de tidigare projekten, och fokus ligger på delaktighet, självorganisering och postkoloniala perspektiv på konstscenen.

Sedan våren 2023 har en ny ledning tagit vid där de med konstnärliga metoder och interventioner vill kartlägga och synliggöra den konstnärliga infrastrukturen i Göteborg. De vill se kopplingar och förgreningar för att där kunna spåra och visa fram de konstnärliga ekologier som tar plats i det omgivande miljön i staden.