Akademin

Akademin är en plattform för dekolonial konst och folkbildning som är initierat av Pantrarna och görs i samarbete med Konstfrämjandet och TNB (Tidsnätverket i Bergsjön).

Akademin är en verksamhet med bas i Bergsjön, Göteborg som bedrivs i samarbete med lokala aktörer och finansieras av Kulturrådets satsning – Kreativa platser.

Inom verksamheten bedrivs en dekolonial konstutbildning som syftar till att ifrågasätta de visuella bilder kolonialismen lämnat spår av, men också till att skapa nya bilder för att förändra och utmana de rådande visuella bilderna. Verksamheten bedriver också andra folkbildande aktiviteter så som föreläsningar, kurser och evenemang där vi till exempel samtalar och lär oss om identitet, postkolonialism och feminism.

Grunden för Akademin lades genom arbetet med Ortens konstfestival 2016 där Pantrarna samlade ett 30-tal konstutövare vars egna erfarenheter och berättelser var i centrum. Eftersom att vi inte tror på att det finns en autentisk berättelse om folk i Orten så var vårt mål inte att motbevisa den rådande bild som finns eller att bevisa oss värdiga att existera utan syftet med berättelserna var att lyfta fler berättelser om folk i Orten för att göra bilden av oss mer komplex och nyanserad och på detta sätt utmana den rådande rasistiska stereotyp bilden av folk i Orten, bilden som bland annat bidrar till en internaliserad rasism som begränsar oss att nå vår fulla potential och att förverkliga våra drömmar.

De rådande strukturella hindren som begränsar oss är tillräckliga, vi har inte råd att själva mentalt förtrycka oss eller se oss utifrån förtryckarnas blick. Vår ambition är därför att i vår verksamhet ständigt bedriva en process som syftar till att avkolonialisera oss mentalt.

Visa alla