Om Konstfrämjandet Västra

Efter många år med olika samarbetsprojekt i regionen startade Konstfrämjandet år 2019 upp ett distrikt i Göteborg. Distriktets verksamhet bygger vidare på den som bedrivits genom de tidigare projekten, och fokus ligger på delaktighet, självorganisering och postkoloniala perspektiv på konstscenen.