Göteborgs Poesifestival 2019

Göteborgs poesifestival 2019 äger rum den 14 december på Bio Roy i Göteborg. Årets festival är ett möte av röster från olika generationer och bakgrunder som sällan får chansen att tala på en scen och ännu mer sällan med varandra.

Vi lever i en tid där avståndet mellan åldrar är större än någonsin. Sociala medier och det snabba samhälle vi lever i gör att människor använder sig av helt olika sätt att kommunicera. I takt med att sätten vi samtalar på förändras försvinner ofta dialogen mellan åldrar.

Visa alla